Etapy leczenie implantologicznego

01 Implantologia

Implanty zębowe to sztuczne korzenie zębów, które wykorzystywane są do umocowania koron, mostów, bez konieczności oszlifowania sąsiednich zębów, ale i też do zapewnienia stabilnego utrzymania protez całkowitych.

Zastosowanie implantów w miejsca po utraconych zębach zapobiega zanikowi kości wyrostka zębodołowego i tkanek otaczających i pozwala na odtworzenie prawidłowej funkcji narządu żucia.

Wykonane są z tytanu, który jest traktowany przez organizm człowieka jako jego integralna część zapewniając prawidłowy proces wgajania, a co za tym idzie naśladuje fizjologiczne przenoszenie sił żucia i komfort użytkowania prac protetycznych osadzonych na implantach. Implanty umożliwiają bezpieczne rozwiązanie w każdym wieku i w każdej sytuacji.

Diagnostyka i kwalifikacja pacjenta do zabiegu

Diagnostyka przedzabiegowa ma na celu ocenę ogólnego stanu zdrowia pacjenta( wykluczenie przeciwskazań  do zabiegu )i  warunków miejscowych  okolicy  wszczepianego  implantu. Przedstawiamy również alternatywne metody leczenia.

 

Przeciwskazania bezwzględne:

• Choroby wyniszczające organizm- choroby nowotworowe a także wiążące się z nimi naświetlania w rejonie twarzoczaszki i przyjmowanie leków cytostatycznych; AIDS narkomania

• Choroby układowe

• Nieustabilizowana lub nieleczona cukrzyca,;

• Osteoporoza- przyjmowanie bisfosfonianów, choroby krwi, stany zapalne kości;

• Choroby psychiczne, uniemożliwiające współpracę z pacjentem;

• Ciąża

• Wiek poniżej 18 roku życia

• Zła higiena jamy ustnej

 

Ocenie podlega ilość i jakość kości wyrostka zębodołowego okolicy implantowanej .Istnieją określone wskazania co do warunków miejscowych okolicy wszczepianego implantu .Choroby przyzębia , wczesna utrata zębów , wcześniejsze procesy zapalne prowadzą do utraty kości wyrostka zębodołowego zarówno na wysokość jak i na szerokość. W takich przypadkach niezbędne wykonanie jest zabiegów augmentacyjnych ( zwiększających wymiar poprzeczny i pionowy kości w miejscu implantacji).Wykonuje się je przy zastosowaniu bloczków kostnych , materiałów kościozastępczych, membran zaporowych. W zależności od wielkości ubytku kostnego zabieg regeneracji kości wykonujemy podczas zabiegu implantacji bądź implantacja następuje najwcześniej po 6 miesiącach od zabiegu augmentacji .

Po zakwalifikowaniu pacjenta do zabiegu, na podstawie wykonanych zdjęć rtg pantomograficznych radiowizjografii , tomografii komputerowej (jeśli jest niezbędna) oraz badania przedmiotowego opracowujemy indywidualny plan leczenia i oceniamy ewentualną konieczność wykonania procedur okołozabiegowych. Uwzględniamy kolejne etapy procesu leczenia implanto-protetycznego wraz z opracowanym  kosztorysem. Po przeprowadzeniu rozmowy wyjaśniającej  dotyczącej przebiegu zabiegu , zaleceń przed i  pozabiegowych ,kosztów  ,pacjent podpisuje zgodę na zabieg chirurgiczny .

Zabieg implantologiczny

Wszczepienie implantu jest bezpiecznym ,wykonywanym w znieczuleniu miejscowym zabiegiem. Implant jest wszczepiony w kość w miejsce brakującego zęba. Przebiega bezboleśnie i bezstresowo.

Proces wgajania

Przebiega niezauważalnie dla pacjenta , polega na integracji implantu z kością. Trwa od 3 do 6 miesięcy.

Po zakończonym okresie wgajania  następuje odsłonięcie implantu i modelownie tkanek miękkich wokół implantu przy pomocy śruby gojącej. Śruba gojąca jest dobierana indywidualnie do średnicy implantu , grubości błony śluzowej i  wielkości uzupełnienia protetycznego osadzonego na implancie. Takie podejście gwarantuje osiągnięcie wymarzonego  efektu  estetycznego .

Odbudowa protetyczna

Po dwóch tygodniach następuje etap finalny, najbardziej oczekiwany przez pacjenta - czyli odbudowa protetyczna. Zęby osadzone  na implantach są praktycznie identyczne z zębami własnymi oraz dają  całkowicie naturalne odczucie. Znika problem ruszającej się protezy .  Po zakończeniu procesu gojenia, wszczepiony implant będzie bardziej  wytrzymały niż naturalne korzenie zębowe. Tytanowy implant z  optymalnym obciążeniem protetycznym nie ulegnie złamaniu. Jest także  odporny na próchnicę. Odpowiednia higiena jamy ustnej, systematyczne  badania kontrolne pozwolą utrzymać twoje dziąsła oraz miejsce wszczepienia implantu w dobrym stanie, a implant będzie trwał do końca Twojego życia.

> Gdzie dalej?

............

Infolinia: 42 213 88 11

e-mail: biuro@soldent.net

Adres: ul. Jana Pawła II 11,
Ksawerów, 95-054

Adres:

 

ul. Jana Pawła II nr 11,

95-054 Ksawerów

tel.: 42 213 88 11

tel..: 517 829 917

 

e-mail: info@soldent.net

www.soldent.net

Nasz cel

 

Ambicją naszego Centrum Dentystycznego jest zapewnienie Pacjentom skutecznych i trwałych efektów terapeutycznych w możliwie krótkim czasie. Stawiamy na szybkość i fachowość naszych usług.

/SOLDENT.NET

...............................................

...............................................

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz